Skip links

De oorsprong van de ziekte van Alzheimer

De ziekte van Alzheimer, een vorm van dementie, is nog altijd ongeneeslijk.

Een reden hiervoor is dat wij nog steeds niet volledig begrijpen hoe en wanneer de ziekte precies ontstaat. Als de ziekte bij een patiënt wordt vastgesteld, is de hersenschade vaak al in een vergevorderd stadium.

Arfan Ikram

Arfan Ikram, van de afdelingen Epidemiologie, Radiologie en Neurologie, ontving van de European Research Council een beurs (ERC – Starting Grant) voor zijn onderzoeksproject ORACLE. Doel van het onderzoek is de vroegste oorsprong van de ziekte van Alzheimer op te sporen en te ontrafelen wat er in de hersenen gebeurt. Het onderzoek richt zich niet alleen op de oudere leeftijd, maar poogt tijdens de kinder- en volwassen leeftijd in kaart te brengen wat de vroegste tekenen van Alzheimer zijn.

Ikram en zijn collega’s maken gebruik van twee grote populatiecohorten in het Erasmus MC: Generation R en ERGO, waaraan in totaal bijna 40.000 mensen deelnemen en die gezamenlijk de hele levensduur beslaan. Bij de deelnemers worden de hersenen en hersenfuncties op verschillende manieren in kaart gebracht, inclusief hersenvolume, verbindingen tussen hersenregio’s, hersendoorbloeding, cognitieve functies en motorische functies.

Zo kan onderzocht worden wanneer, waar en hoe in de hersenen de allereerste veranderingen optreden die mogelijk samenhangen met Alzheimer later in het leven. De onderzoekers kijken vervolgens welke factoren, inclusief genetische en leefstijl factoren, hierop van invloed zijn en mogelijk veranderd kunnen worden. Resultaten van dit project zullen nieuwe aanknopingspunten bieden voor preventie van de ziekte van Alzheimer.