Skip links

DNA uitpakken voor chemotherapie

In kaart brengen hoe DNA uit- en ingepakt wordt bij celdeling van kankercellen die aan chemotherapie weten te ontsnappen.

Chemotherapie wordt gebruikt voor de behandeling van verschillende kankersoorten, en zorgt ervoor dat kankercellen niet meer kunnen delen. Hoewel de behandeling vaak aanslaat, komt de kanker bij veel patiënten uiteindelijk weer terug in een agressievere vorm die niet meer reageert op chemotherapie (chemoresistentie). Chemoresistentie is een grote uitdaging bij de behandeling van kanker, omdat kankercellen dan weer ongeremd kunnen delen.

Nikita Taneja

Nitika Taneja, van de afdeling Moleculaire Genetica, ontving van de European Research Council een beurs (ERC – Starting Grant) voor haar onderzoeksproject ChOReS. In dit project vergelijkt zij hoe DNA in tumor- en gezonde cellen uit- en ingepakt wordt, zodat cellen zich kunnen delen. Vervolgens kijkt ze hoe dit verandert door de cellen bloot te stellen aan chemotherapie. Hiervoor heeft ze technieken ontwikkeld om te kunnen zien hoe chemotherapie het uit- en inpakken van DNA verandert. Deze inzichten zal zij vervolgens gebruiken om nieuwe behandelingen te vinden die tumorcellen weer gevoelig maken voor chemotherapie.