Skip links

Ontrafelen van bloedkanker

Ontdekkingstocht naar de biologische mechanismen en effectieve behandeling

Beenmergfibrose is een ernstige aandoening waarbij bloed aanmakende cellen in het beenmerg vervangen worden door bindweefsel. Hierdoor kan het lichaam uiteindelijk geen bloedcellen meer produceren, wat leidt tot overlijden van de patiënt. Bij patiënten met op zichzelf staande (primaire) myelofibrose (PMF) ontwikkelt de beenmergfibrose zich stapsgewijs. Wat er bij deze ongeneeslijke bloedkanker op celniveau gebeurt, is tot nu toe onbegrepen.

Rebekka Schneider

Rebekka Schneider van de afdeling Hematologie doet onderzoek naar ‘markers’ voor beenmergfibrose: biologische stofjes in het beenmerg waaraan de beginfase van PMF is te herkennen. Zij en haar collega- onderzoekers hebben ontdekt dat bepaalde cellen, zogenaamde ‘Gli1+ cellen’, een centrale rol spelen in het ontstaan van de ziekte.

Door de biologische mechanismen in deze Gli¹+ cellen op molecuulniveau verder te ontrafelen, wil Schneider meer inzicht in het ziekteproces krijgen en uiteindelijk ook nieuwe methoden ontwikkelen voor vroege diagnose en effectieve behandeling van PMF. Voor haar onderzoeksproject ‘deFIBER’ ontving ze een beurs (ERC-Starting Grant) van de European Research Council.