Skip links

Client :
Liquid Themes

BePrepared

Project summary

Sociaalwetenschappelijk onderzoekers in dit BePrepared consortium, hebben tijdens de Corona pandemie al intensief met elkaar samengewerkt. Nu gaan ze onderzoeken hoe Nederland beter voorbereid kan worden op een uitbraak van infectieziekten in de toekomst. Het onderzoek richt zich op vier thema’s.

-Welke sociaalpsychologische en omgevingsfactoren bepalen of mensen de maatregelen steunen en naleven.

-Hoe de veerkracht van burgers en gemeenschappen versterkt kan worden, en wat de rol is van het betrekken van burgers en organisaties bij beleid.

-Hoe sociaalweten¬schappelijke adviezen effectiever kunnen worden geformuleerd en gebruikt bij het opstellen van pandemiebeleid en overheidscommunicatie.

-Hoe onderzoeksmetho¬den te verbeteren zijn, zodat we in de toekomst betere data hebben en de effecten van verschillende typen gedrags- en sociale interventies mee kunnen modelleren.

Impact

Marijn de Bruin, verbonden aan het Radboudumc (IQ Healthcare) en RIVM en hoofdaanvrager van het onderzoek: “In dit sociaal en gedragswetenschappelijk project willen we lering trekken uit de COVID-19-pandemie om in de toekomst beter voorbereid te zijn op een pandemie. We gaan literatuur bestuderen, bestaande gegevens analyseren, vragenlijsten en experimenten doen, maar ook burgers en beleidsmakers interviewen om te leren hoe in de toekomst pandemisch beleid beter kan worden ontworpen, aangepast, en gebruikt in modellen om een pandemie te voorspellen en te beheersen. Dit zal de wetenschap vooruit helpen en moet ook resulteren in een beter gevulde gereedschapskist voor gemeenten, GGDen, het RIVM en beleidsmakers.”

More detailed information

Principal Investigator:

dr. Anja Schreijer

Role Erasmus MC:

Beneficiery

Department:

Viroscience

Project website:

Not available

Funding Agency:

ZonMw