Skip links

Een lerende evaluatie met werkgevers en werkgeverdienstverleners gericht op een duurzame werkrelatie voor mensen met een arbeidsbeperking


Client :
Liquid Themes

Een lerende evaluatie met werkgevers en werkgeverdienstverleners gericht op een duurzame werkrelatie voor mensen met een arbeidsbeperking

Project summary

Het is niet vanzelfsprekend om betaald werk te hebben. Hoewel meer dan de helft van de werkgevers aangeeft bereid te zijn mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen, zet slechts een klein deel deze bereidheid om in actie. Er is behoefte aan effectieve ondersteuning bij het in dienst nemen en houden van mensen met een arbeidsbeperking.

Kansen en behoeften van werkgevers voor het duurzaam in dienst nemen van mensen met een arbeidsbeperking worden in kaart gebracht. Ook geeft het onderzoek inzicht in veelbelovende aanpakken van werkgevers(dienstverleners) om deze doelgroep duurzaam in dienst te nemen. Het laatste deel gaat in op de invloed van betaald werk op welzijn, en brengt de maatschappelijke kosten en baten in kaart.

Overkoepelend wordt een netwerk ingericht waarin werkgevers(dienstverleners) van elkaar kunnen leren. Doel is om bij te dragen aan het bevorderen van een duurzame arbeidsparticipatie van mensen met een arbeidsbeperking.

More detailed information

Principal Investigator:

dr. M. Schuring

Role Erasmus MC:

Coördinator

Department:

MGZ Maatsch.Gezondheidszorg Algemeen

Project website:

Not available

Funding Agency:

ZonMw