Skip links

Client :
Liquid Themes
Effect van toevoegen van FAPI PET-CT

Project summary

Galwegkanker is een zeer kwaadaardige kanker die jaarlijks ongeveer 2 op de 100000 mensen treft. De vijfjaaroverleving is geschat op ongeveer 10 % (onafhankelijk van het stadium). In Nederland kregen in 2021 1233 patiënten deze diagnose. Dat is tweemaal zoveel sinds de eerste landelijke registratie in 1994. De enige behandeling die kans geeft op genezing is een operatie waarbij de tumor, het carcinoom  wordt verwijderd.  Echter, bij aanwezige uitzaaiingen, geeft een operatie   geen kans op overleving en wordt dan ook niet uitgevoerd. In dat geval moet zo mogelijk met behandelingen als chemotherapie worden gestart.

Voorafgaand aan het besluit of een operatie zinvol is moet in kaart worden gebracht of er uitzaaiingen zijn.  Momenteel worden hier verschillende  beeldvormende technieken voor gebruikt: CT, MRI of FDG PET-CT. Streven is om dit zo min mogelijk invasief te doen vanwege de belastbaarheid van de patiënt.

 

Echter, bij meer dan een kwart van de patiënten waar met deze beeldvormende technieken geen uitzaaiingen zijn gevonden, blijken deze toch nog aanwezig te kunnen zijn. Om die reden wordt voordat wordt overgegaan tot operatief wegnemen van de kanker, een  (kijk) operatie uitgevoerd. Dit om met meer zekerheid uit te sluiten dat er geen uitzaaiingen gemist zijn. Als hierbij  ook geen uitzaaiingen gevonden zijn, wordt overgegaan worden tot wegname van de kanker.

 

Dit is een lang en ingrijpend  traject van meerdere weken tot maanden (gemiddeld 74 dagen) . Bovendien kan het zijn dat na  genoemde stappen van beeldvorming en een (kijk)operatie dat er uitzaaiingen gemist zijn, die later verdere verspreiding van de ziekte in het lichaam veroorzaken.

Impact

De verwachting is dat met het toevoegen van FAPI PET-CT minimaal een halvering te krijgen van patiënten waar  een nutteloze operatie zou gebeurd zijn door gemiste uitzaaiingen. Daarbij is de verwachting dat de gestelde work-up met FAPI PET-CT kosteneffectief zal zijn, met  vermoedelijk een beter kwaliteit van leven en mogelijk een betere overleving omdat de patiënt eerder de juiste behandeling krijgt.

More detailed information

Principal Investigator:

dr. Maarten Thomeer

Role Erasmus MC:

PI

Department:

Nucleaire Geneeskunde

Project website:

Funding Agency:

KWF