Skip links

Client :
Liquid Themes
Het onderzoeken van de behoeften om veilige en langdurige nazorg te bieden aan overlevenden van uitgezaaid melanoom (SURVIVOR).

Project summary

Tot 2012 was de overleving voor patiënten met uitgezaaid melanoom erg slecht, de helft van de patiënten overleed binnen 1 jaar na de diagnose. Nieuwe geneesmiddelen, zoals immuuntherapie (immuun checkpoint remmers), hebben de vooruitzichten voor deze patiënten sterk verbeterd. Het uitgezaaid melanoom is hiermee veranderd van een historisch ongeneeslijke vorm van kanker naar een ziekte die mogelijk te genezen is. Daarmee rijst de vraag of en wanneer de oncologische zorg voor deze patiënten gestopt kan worden en of patiënten terug kunnen worden verwezen naar de huisartsenzorg. Aangezien deze behandeling minder dan 10 jaar geleden in Nederland is goedgekeurd, is er nauwelijks ervaring met de langdurige (bij)werking(en) en (langdurige) nazorg voor deze patiënten. Bovendien kunnen overlevenden van hersenuitzaaiingen specifieke problemen zoals cognitieve en neurologische symptomen hebben. Patiënten en betrokken zorgverleners hebben behoefte aan specifieke handvatten voor nazorg. Gezien de langdurige overleving dienen ook zorgverleners zoals huisartsen en bedrijfsartsen betrokken te worden bij het bieden van geschikte nazorg voor deze nieuwe groep overlevenden.

Impact

Dit onderzoek zal bijdragen aan de ontwikkeling van goede nazorg voor overlevenden van gemetastaseerd melanoom. Naast het bepalen van de optimale (radiologische) follow-up voor deze overlevers, zal o.a. gekeken worden naar nazorg op maat voor overlevenden van melanoom-hersenmetastasen, een overdrachtsplan voor huisartsen en de rol van bedrijfsartsen om de terugkeer naar het werk te vergemakkelijken.

More detailed information

Principal Investigator:

dr. Astrid van der Veldt

Role Erasmus MC:

PI

Department:

Oncology

Project website:

Funding Agency:

KWF