Skip links

Client :
Liquid Themes

Hygeia project

Project summary

Ongeveer 50% van de zwangere vrouwen in Nederland heeft overgewicht of is obees. Eén op de vier van deze vrouwen krijgt tijdens de zwangerschap symptomen van een cardiovasculaire en metabole ziekte (CVMZ). Dit geeft een tot 10-voudig verhoogd risico om een CVMZ te krijgen binnen 10 jaar ná deze zwangerschap. Het integreren van een leefstijlzorgpad in de verloskundige zorg biedt veelbelovende mogelijkheden voor preventie van CVMZ en aan obesitas gerelateerde zwangerschapscomplicaties in deze kwetsbare levensfase.

Doel

Ons doel is om het gebruik van SlimmerZwanger+, een bewezen digitaal leefstijlzorgpad dat wordt geoptimaliseerd voor vrouwen met obesitas en hun partners, te integreren in de verloskundige zorg. SlimmerZwanger+ ondersteunt een persoonlijk en duurzame gedragsverandering gericht op voeding, foliumzuur, roken, alcohol en beweging. In het Hygeia project houden wij rekening met de technologische en eindgebruikersvoorwaarden, beoordelen de kosteneffectiviteit en ontwikkelen wij een routekaart voor de vergoeding en implementatie van SlimmerZwanger+ in samenwerking met belanghebbenden.

Aanpak/werkwijze

Samen met eindgebruikers wordt de (kosten)effectieve interventie ‘SlimmerZwanger’ gepersonaliseerd tot SlimmerZwanger+ voor zwangere vrouwen met obesitas. In een gerandomiseerde klinische studie wordt vervolgens SlimmerZwanger+ aangeboden in de 1e, 2e en 3e lijns verloskundige zorg. Hieraan zullen 465 obese zwangeren met partner deelnemen en 6 maanden SlimmerZwanger+ gebruiken, gevolgd door 6 maanden standaardzorg. De controlegroep krijgt 12 maanden standaardzorg. Het voor het eerst optreden of verergeren van symptomen van een CVMZ is de primaire uitkomstmaat voor de (kosten)effectiviteitsanalyse. Voor verdere bewijsvoering meten wij ook het effect op leefstijlrisicoscores, (mentale) gezondheid en waardegedreven zorguitkomsten. Tenslotte bepalen wij randvoorwaarden voor implementatie in de verloskundige zorg.

More detailed information

Principal Investigator:

R.P.M. Steegers-Theunissen

Role Erasmus MC:

Coördinator

Department:

Verloskunde & Gynaecologie

Project website:

Not available

Funding Agency:

ZonMw