Skip links

Prediction of individual patient response to immune therapy by assessing genetic mutations, like frame-shift mutations, in lung tumor tissue

Project summary

Gedurende de laatste jaren, zijn er nieuwe behandelingen opgekomen voor longkanker, zogenaamde immunotherapie. Deze vorm van behandeling is erop gebaseerd dat het immuunsysteem van de patient wordt gestimuleerd om de tumor(en) aan te vallen. In sommige patienten blijken deze behandelingen erg succesvol te zijn, maar dit is niet zo voor alle patienten. Met dit project proberen we met geavanceerde analyses op het erfelijk materiaal (DNA en RNA) van patienten een manier te ontwikkelen om te voorspellen of een individuele patiënt wel of niet op een specifieke vorm van immunotherapie zal reageren. Ook zullen we onderzoeken of heel specifieke variaties in het genetisch materiaal van een individueel persoon, zogenaamde frame-shifts, in de toekomst gebruikt kunnen worden om een geheel op maat gemaakte immunotherapie behandeling te ontwikkelen. Hiervoor zullen geavanceerde computer analyses worden ingezet, welke zullen berekenen op basis van de resultaten van analyses op het genetisch materiaal hoe een persoonlijk anti-kanker vaccin er uit zou moeten zien. Ook zal onderzocht worden of dit computermodel kan voorspellen of het immuunsysteem van een patient ook daadwerkelijk op het anti-kanker vaccin zal reageren.

Impact

Het ligt in de lijn der verwachting dat het vervolg van dit project zal bestaan uit een onderzoek bij patiënten waarin de werking van de op maat gemaakte anti-kanker vaccins verder zal worden onderzocht.

More detailed information

Principal Investigator:

J.Aerts

Role Erasmus MC:

Coördinator

Department:

Department

Project website:

Not available

Funding Agency:

Health~Holland