Skip links

PSychosegevoeligheid begrijpen vanuit InterGenerationele en Neurobiologische ontwikkelingsrisico


Client :
Liquid Themes

PSychosegevoeligheid begrijpen vanuit InterGenerationele en Neurobiologische ontwikkelingsrisico

Project summary

Psychosegevoeligheid kan al vroeg in de levensloop tot uiting komen. Maar deze vroege ontwikkelingsproblemen, zoals aandacht, concentratie en sociale interactieproblemen, worden nog zelden herkend als psychose voorstadia. Dit komt omdat niet bekend is hoe, wanneer en voor wie dit risico ontstaat. Daarom wil ik beter begrijpen hoe vanuit intergenerationele en levensloop kwetsbaarheden dit psychoserisico vanaf jonge leeftijd tot uiting komt. In dit onderzoek, gebruikmakend van unieke klinische en algemene populatiedatasets, multi-dimensionele metingen en nieuwe genetische methoden, ga ik vanuit een levensloopperspectief onderzoeken hoe én wanneer risico én beschermende factoren voor psychosegevoeligheid van ouder op kind worden overgedragen.

Impact

Deze uitgebreide benaderingswijze zal bijdragen aan eerdere herkenning en preventie van psychosegevoeligheid. Uiteindelijk wil ik hiermee risico en veerkracht factoren identificeren zodat goede preventieve interventies de juiste jongeren bereiken.

More detailed information

Principal Investigator:

dr. K. Bolhuis

Role Erasmus MC:

Coördinator

Department:

Kinder- en jeugdpsychiatrie

Project website:

Funding Agency:

ZonMw