Skip links

Client :
Liquid Themes

Samen beter met diabetes

Project summary

Het project ‘Samen beter met diabetes’ van het team Zorginnovatie van Kwaliteit & Patiëntenzorg, richt zich op het in de praktijk leren gebruiken van uitkomstinformatie door patiënt en zorgverlener bij het samen beslissen.

“En dan specifiek gericht op laaggeletterde patiënten met diabetes type 2”, legt adviseur Waardegedreven Zorg Marein Favejee uit.  “We streven naar inclusieve zorg voor patiënten met lage gezondheidsvaardigheden, zoals patiënten die minder taal- en digitaal vaardig zijn en patiënten met een migratieachtergrond. Binnen dit project willen het samen beslissen met deze groep patiënten stimuleren”.

Impact

Zo worden patiënten meegenomen in het zorgproces en krijgen ze de regie over hun aandoening weer terug

More detailed information

Principal Investigator:

Annelieke Pasma

Role Erasmus MC:

PI

Department:

Kwaliteit & Patientenzorg

Project website:

Not available

Funding Agency:

Zorginstituut Nederland