Skip links

Syndemic health inequalities during the COVID-19 pandemic


Client :
Liquid Themes

Syndemic health inequalities during the COVID-19 pandemic

Project summary

Tijdens de coronapandemie zijn mensen met gezondheidsproblemen ongelijk hard geraakt. Het hebben van meerdere ziektes (“multimorbiditeit”) en de gevoeligheid van het immuunsysteem (afweersysteem) is belangrijk voor het krijgen van een COVID-19 infectie. Maar het is ook belangrijk voor het herstellen na een COVID-19 infectie. Het is nog onduidelijk of en hoe deze ziektes en gevoeligheid kan zorgen voor het ontstaan van extra ziektes, zoals hart- en vaatziekte, of overlijden na een COVID-19 infectie.

Doel

Het doel van dit onderzoek is om twee vragen te beantwoorden:

  • In hoeverre is multimorbiditeit belangrijk bij het ontstaan van andere ziektes of overlijden na een COVID-19 infectie. Zijn hier nog verschillen in tussen gevaccineerde en ongevaccineerde mensen (Coronavaccinatie)?
  • Welke rol speelt de gevoeligheid van het systeem wat ons beschermt tegen ziektes bij mensen met multimorbiditeit en gevolgen voor de gezondheid die de ziektes met zich mee brengen?

Aanpak/werkwijze

Dit project gebruikt gegevens van 9000 mensen binnen een bevolkingsstudie, het Erasmus Rotterdam Gezondheid Onderzoek (ERGO). Data met medische gegevens van omringende ziekenhuizen, gezondheidsstatus zoals bekend bij de gemeente en COVID-19 test- en vaccinatiestatus wordt hieraan gelinkt om de vragen te beantwoorden. Hiernaast delen patiëntorganisaties een beeld van de situatie van veel patiënten.

Impact

De antwoorden op de vragen kunnen zorgen dat er meer gelet wordt op ziektes waardoor je na een COVID-19 infectie makkelijker andere ziektes kan krijgen. Ook zou de aanpak van vaccineren veranderd kunnen worden (bijvoorbeeld bepaalde groepen eerst). Zo kan dit project mogelijk helpen de effecten van de pandemie te beheersen.

More detailed information

Principal Investigator:

dr. L. Chaker

Role Erasmus MC:

PI

Department:

EPI Beheer

Project website:

Not available

Funding Agency:

ZonMw