Skip links

Value Based Health Care financiering in zorgpad Prostaatcarcinoom

Project summary

Er bestaan onvoldoende prikkels om de financiering van de gezondheidszorg in de richting van door klinische uitkomsten gewogen vergoeding te bewegen. Dit lijkt noodzakelijk om de zorg naast beter ook financieel duurzaam te maken. Bekostiging van zorgpaden is complex, met meestal meerdere zorgaanbieders en verzekeraars, in diverse regio’s, en over een langdurige periode. Ook belandt de winst veelal niet bij hen die het bewerkstelligen. Daarom biedt het opknippen van een zorgpad in kleinere trajecten en daarbij horende financiële bundels de mogelijkheid een relatief snelle uitkomstmeting en verrekening daarvan met een beperkt aantal partijen te realiseren. Dit verhoogt de motivatie om een Value Based Health Care (VBHC) financiering op te stellen en aan te gaan. In dit project worden in het zorgpad prostaatkanker drie interventies geïdentificeerd die dienen als uitgangspunt voor het opstellen van VBHC contracten in bundels die zowel een stimulus vormen tot verbetering van de zorg als ook tot vermindering van de kosten. Twee verzekeraars CZ en DSW verbinden zich met tenminste 4 prostaatcentra uit twee prostaat netwerken (Anser en Reinier de Graaf) in zuidwest Nederland. De participanten zijn verantwoordelijk voor 1) het definiëren van de tot de zorgpad interventie behorende DOT’s en uitkomstmaten, 2) het opstellen van de uitkomst gedreven VBHC real life contracten, 3) het registreren van de interventies, en 4) het evalueren van de uitkomsten en besparing van kosten. Patiëntenverenigingen PKS en NFK adviseren in de op te nemen PROMs. Het proces van contractvorming en de rol van de individuele partijen wordt onafhankelijk geëvalueerd (Erasmus School of Health Policy and Management) en gerapporteerd. Het project is geslaagd als er 1 duurzaam VBHC-gerelateerd contract bestendigd wordt. Het gebruik van de VBHC interventies levert een vermindering van diagnostiek in de tweede lijn van 20 %, van antibiotica gebruik van 80%, en van erectiele dysfunctie na operatie van 10 %.

More detailed information

Principal Investigator:

Prof. Dr. Chris Bangma

Role Erasmus MC:

Coördinator

Department:

Urologie

Project website:

Not available

Funding Agency:

ZonMw