Skip links

Virussen in de nacht


Client :
Liquid Themes

Virussen in de nacht

Project summary

De vleermuisvirusdiversiteit is enorm. Een aantal van de virussen is bekend of verdacht zoönotisch. Er is weinig bekend over de epidemiologie van virusinfecties in vleermuizen, terwijl dit invloed heeft op humane blootstelling.

Doel

Ons doel is om de dynamiek van virussen in en tussen vleermuizen in Nederland te karakteriseren in relatie tot vleermuis-mens interacties en mogelijke virusoverdracht.

Aanpak / werkwijze

We zullen de epidemiologie van virusinfecties in een vleermuiskolonie karakteriseren, evenals de uitscheidingsroutes van vleermuisvirussen, en bepaalde menselijke activiteiten met veronderstelde kans op vleermuiscontact in kaart brengen.

Impact

Met kennis over prevalentie, verspreiding en uitscheiding van virussen in vleermuizen en humane blootstelling daaraan zullen aanbevelingen worden gedaan ter verbetering van bestaande richtlijnen en beleidsmaatregelen om humane blootstelling aan vleermuisvirussen te verminderen en tegelijkertijd behoud van vleermuizen te verbeteren.

More detailed information

Principal Investigator:

Prof. dr. T. Kuiken

Role Erasmus MC:

Coördinator

Department:

Viroscience

Project website:

Funding Agency:

ZonMw