Skip links

Zorggebruik in de eerstelijnszorg tijdens de coronapandemie: een landelijk populatieonderzoek vanuit het perspectief van de patiënt en de zorgverlener

Project summary

Sinds de COVID-19 uitbraak zijn mensen zorg gaan mijden. Daarnaast is de zorgcapaciteit in de huisartspraktijk nog lang niet op het oude niveau. Dalingen in het gebruik van (reguliere) eerstelijnszorg kunnen leiden tot extra complicaties door bijv. laat gediagnosticeerde of onbehandelde hart-en-vaatziekten of oncologische aandoeningen. Hoewel de eerste piek achter ons ligt, zal de impact van COVID-19 op de zorgcapaciteit aanzienlijk blijven door ingestelde maatregelen en virus opvlammingen. Het is van cruciaal belang om de verandering in zorgvraag en gebruik te monitoren en redenen van zorgmijding te achterhalen om vermijdbare schade aan de volksgezondheid te minimaliseren.

HYPOTHESE

Dit onderzoek geeft inzicht in het veranderende gebruik van eerstelijnszorg tijdens de COVID-19 uitbraak. Het legt bloot welke zorgvragen worden uitgesteld, het identificeert risicogroepen voor gerichte publieke educatie en achterhaalt de onderliggende redenen van zorgmijding.

PLAN VAN AANPAK

Voor dit mixed-methods onderzoek, maken wij gebruik van zeven bestaande populatieonderzoeken: 6 regionale huisartsregistratiedatabases (totaal: 1.390.000 patiënten, uit 326 huisartspraktijken),en binnen ERGO meten wij herhaaldelijk de mate en redenen van zorgmijding vanuit het perspectief van patiënten (n=8732) en zorgverleners. Deze unieke combinatie van data aan zowel de zijde van huisartsen (huisartsregistraties) als patiënten (ERGO) geeft gedetailleerd en real-time inzicht in de gevolgen van COVID-19 op de eerstelijnszorg. Binnen dit landelijke onderzoek zullen wij prospectieve extracties van data uitvoeren, om veranderingen in zorggebruik te blijven monitoren.

More detailed information

Principal Investigator:

Silvan Licher

Role Erasmus MC:

Coördinator

Department:

Epidemiologie

Project website:

Not available

Funding Agency:

ZonMw