Skip links

Botbreuken beter begrijpen

Kijk, voel en bestudeer het DNA van het skelet om de oorzaak van osteoporose te ontrafelen

Osteoporose is een stille ziekte die het hele skelet aantast en leidt tot broze botten, die makkelijk kunnen breken. Over de oorzaken is ondanks onderzoek op klinisch, epidemiologisch en erfelijkheids (DNA-) onderzoek nog weinig bekend. Vaak worden osteoporose patiënten daardoor niet optimaal of met angst voor bijwerkingen behandeld.

Fernando Rivadeneira

Fernando Rivadeneira, van de afdelingen Interne Geneeskunde en Kaakchirurgie, kreeg van de European Research Council een beurs (ERC-Advanced Grant) voor zijn onderzoeksproject LEGENDARE naar de oorzaken van osteoporose. Dit onderzoek zal hij in het kader van bevolking studies (ERGO) maar ook met osteoporose patiënten in de kliniek uitvoeren. Het skelet zal daarbij voor de eerste keer als eenheid onderzocht worden, door het gehele skelet met een driedimensionale röntgenscan te ‘zien’ en botkwaliteit te ‘voelen’ door het bot te prikken. Het onderzoek naar osteoporose wordt daarna naar een hoger plan getild door deze informatie te combineren met genetische data en gebruik van kunstmatige intelligentie.