Skip links

Simon Stevin Meester

Hoogleraar Biomedische Beeldanalyse (Laureaat 2015)

Wiero Nissen werd de Simon Stevin meester titel toegekend voor zijn belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van de medische beeldanalyse. Op basis van de analyse van grote hoeveelheden medische beelddata, bijvoorbeeld MRI of CT scanner, ontwikkelt hij technieken om voor individuele patiënten het ziekteverloop, of effecten van behandelingen te voorspellen. deze technieken, die gebruik maken van ‘machine learning’ (een soort kunstmatige intelligentie), kunnen dan door de arts gebruikt worden in het klinische beslisproces.

Wiro Niessen

Wiro Niessen heeft verder een belangrijke impuls gegeven aan analyses waarbij medische beelden, DNA, en klinische gegevens aan elkaar gekoppeld worden, waardoor inzicht kan worden verkregen in verschillende risicofactoren voor aandoeningen. hij past deze technieken toe in verschillende domeinen, bijvoorbeeld voor vroege diagnose van dementie, diagnostiek bij hart- en vaatziekten, en het voorspellen van het behandelresultaat bij kanker. Wiro Niessen is ook actief in het daadwerkelijk toepasbaar maken van deze technologie voor de patiënt; naast samenwerkingen met bedrijven is hij oprichter van Quantib, een bedrijf dat kunstmatige intelligentie gebruikt voor medische beeldanalyse.