Skip links

Shorter weaning from mechanical ventilation with Levosimendan: a randomized, double-blind, multicenter study in critically ill patients


Client :
Liquid Themes

Shorter weaning from mechanical ventilation with Levosimendan: a randomized, double-blind, multicenter study in critically ill patients

Project summary

Kunstmatige beademing op de intensive care (IC) is een levensreddende behandeling voor patiënten met acuut longfalen, bijvoorbeeld door een infectie, ongeluk of hart-/longziekte. Beademing is oncomfortabel voor patiënten en kan leiden tot complicaties, zoals trombose, verwardheid en conditieverlies. Daarnaast kent beademing ernstige nadelige effecten die gerelateerd zijn aan de duur van beademing. Een nadeel van beademing is bijvoorbeeld dat de ademspierkracht afneemt, waardoor patiënten moeilijk ontwennen van beademing. Snelle ontwenning van beademing is daarom belangrijk voor de patiënt.

In eerdere studies is aangetoond dat levosimendan de ademspierfunctie verbetert bij gezonde mensen en veilig is voor patiënten.

Studie

In deze gerandomiseerde, dubbelblinde, multicenter studie worden 244 patiënten op de IC die moeite hebben te ontwennen van de beademing behandeld met het medicijn levosimendan of met een placebo. De behandeling bestaat uit het toedienen van levosimendan gedurende 24 uur. Het effect houdt 6-7 dagen aan. Het doel van de studie is om aan te tonen dat patiënten behandeld met levosimendan sneller ontwend zijn van de kunstmatige beademing en dit dus tot een kortere beademingsduur leidt.

Verwachte resultaten

De verwachte uitkomst van deze studie is dat behandeling met levosimendan leidt tot snellere ontwenning van beademing. Voor de primaire uitkomstmaten wordt gekeken naar het aantal dagen beademing na behandeling met Levosimendan. Daarnaast wordt gekeken naar kortademigheid tijdens de beademing, opnameduur op de intensive care en in het ziekenhuis, risico op overlijden en bijwerkingen van levosimendan.

More detailed information

Principal Investigator:

Prof. Dr. L.H. Heunks MD

Role Erasmus MC:

PI

Department:

Department

Project website:

Not available

Funding Agency:

ZonMw